Avís legal

Política de privacitat

1. RESPONSABLE
Identitat: SABATERIA NOU PASS S.L.
CIF: B25626573
Adreça: Paisos Catalans, 21-23, Balaguer, Lleida
Telèfon: 973 449 782
Email: noupass@hotmail.com

2. FINALITAT
A NOU PASS (SABATERIA NOU PASS S.L.) tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la relació contractual i/o comercial que ens pugui vincular, així com per donar a conèixer el negoci i informar puntualment als seus clients sobre les novetats, promocions, esdeveniments i temes que puguin ser del seu interès i per a que el client pugui gaudir dels programes de fidelització que es puguin portar a terme.

3. DURACIÓ
Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil/comercial i/o de forma indefinida per als clients sempre i quan no sol•licitin la seva supressió de forma expressa.

4. LEGITIMACIÓ
El processament de les seves dades està permès perquè és necessari per a l’execució de la relació contractual amb vostè per a que pugui participar en els programes de fidelització que es duguin a terme. El nostre interès legítim principal el justifiquem especialment de la següent manera: participant i donant-nos les seves dades, expressa el seu interès per a rebre informació personalitzada sobre els productes i serveis de NOU PASS (SABATERIA NOU PASS S.L.), avaluem el seu comportament de compra i el seu interès per als productes amb ajuda d’informació objectiva, sense crear perfils personals delicats i, no prenem ninguna decisió automàtica amb efecte legal o similar.
En tant que sigui legalment necessari el seu consentiment, per exemple per a enviar determinada publicitat per correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà, li sol•licitem. Si no proporciona el seu consentiment, no portem a terme el procediment de recopilació de dades subjecte a consentiment.
A més a més, les normes legals de permisos, com períodes de retenció fiscal o el reconeixement, exercici o defensa de drets legals, permeten el processament de les seves dades.

5. DESTINATARIS
NOU PASS (SABATERIA NOU PASS S.L.), com a responsable, únicament te accés a les seves dades en tant que sigui necessari per a la finalitat esmentada en el punt 2. Només es concedirà accés a les seves dades a nivell intern a aquells departaments i empleats que realment les necessitin.
Tenim contractats proveïdors de serveis que, com a gestors de contractes, tenen accés a les seves dades i les processen per nosaltres amb les finalitats concretament estipulades. Els gestors de contractes poden ser proveïdors de serveis de màrqueting, d’allotjament web, de suport de TI o d’anàlisi web.
Tret dels esmentats proveïdors, les dades que ens comuniqui no seran cedides a terceres empreses, tret que vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les empreses que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades.

6. DRETS
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la nostra empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, només els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat a les seves dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic a les dades que us hem proporcionat a l’apartat “1. RESPONSABLE”.

7. GRAU DE LES SEVES OBLIGACIONS A FACILITAR-NOS LES SEVES DADES
No hi ha cap obligació legal per a la facilitació de les seves dades a NOU PASS (SABATERIA NOU PASS S.L.), però no podrà participar en els programes de fidelització si no ens facilita les seves dades. Posar-nos a disposició les seves dades és completament voluntari. Si no ens les facilita no patirà desavantatges legals, però no podrà gaudir dels avantatges i prestacions dels programes de fidelització que duguem a terme.

8. PROCEDÈNCIA
Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè, en el cas que hagi prestat el consentiment directament.
A continuació enumerem les dades que podem obtenir de vostè, la qual cosa no significa que tinguem totes aquestes dades seves.
Les categories de dades que es tracten són:
- Nom i cognoms
- NIF/CIF
- Adreça postal
- Codi postal
- Població
- Província
- Telèfon fixe
- Telèfon mòbil
- Adreça correu electrònic
- Dia i mes de naixement

9. ALTRES
Aquesta informació sobre la protecció de dades ha estat actualitzada per última vegada el 25 de maig de 2018. NOU PASS (SABATERIA NOU PASS S.L.) es reserva el dret a actualitzar aquesta informació sobre protecció de dades en el futur.