Biomecanics

Biomecanics

Sempre interessada en la innovació i a satisfer els requeriments específics d’un peu que creix i ha de fer-ho calçat de la manera mes adequada, l’empresa Garvalín inicia un projecte de recerca amb l’Institut de Biomecànica de València i neix, en 1996, la marca Biomecánics, la missió prioritària de la qual és l’ergonomia i l’adequació a l’ús.

A través d’exhaustius estudis en milers de nens i de l’observació de les diferents necessitats en funció de l’edat, neix una gamma de productes d’alt confort, on concepció, matèries i construcció estan compromesos, de manera total, amb l’ergonomia.

Biomecanics