Natural World

Natural World

La fi primordial de Natural World és la producció de calçat de qualitat i confort respectant el planeta on vivim des del principi a fi del seu procés productiu. Hem establert un procés productiu que respecta, garanteix, protegeix i defensa la naturalesa i el medi ambient: no usem productes contaminants, no emetem gasos tòxics, no fem fluids tòxics a més promovem la conservació mediambiental utilitzant substàncies biodegradables i reciclables. Apostem en el present i invertim en el futur, establint una companyia responsable, sostenible i ecològica.
Perquè el més característic d’una companyia és el seu nom, volem seguir tenint un… Natural World!

ESTIU 2016